Open Source Repository

Home /web/java2html | Repository Homede/java2html/converter/AbstractJavaSourceToXmlConverter.java
package de.java2html.converter;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

import de.java2html.javasource.JavaSourceType;
import de.java2html.options.JavaSourceConversionOptions;
import de.java2html.options.JavaSourceStyleTable;
import de.java2html.util.HtmlUtilities;

/**
 @author Markus Gebhard
 */
public abstract class AbstractJavaSourceToXmlConverter extends AbstractJavaSourceConverter {

  //original style sheet by Jan Tisje
  // "td.java, td.java-ln {vertical-align:top;}\n" +
  // "tt.java, tt.java-ln, pre.java, pre.java-ln {line-height:1em; margin-bottom:0em;}\n" +
  // "td.java-ln { text-align:right; }\n"+
  // "tt.java-ln, pre.java-ln { color:#888888 }\n"+
  // "/* UNDEFINED       */ span.java0  { color:black; }\n" +
  // "/* CODE            */ span.java1  { color:black; }\n" +
  // "/* CODE_KEYWORD    */ span.java2  { color:black; font-weight:bold; }\n" +
  // "/* CODE_TYPE       */ span.java3  { color:darkblue ;}\n" +
  // "/* QUOTE           */ span.java4  { color:darkgreen; }\n" +
  // "/* COMMENT_LINE    */ span.java5  { color:#888888; font-style:italic; }\n" +
  // "/* COMMENT_BLOCK   */ span.java6  { color:#888888; font-style:italic; }\n" +
  // "/* COMMENT_JAVADOC */ span.java7  { color:green; font-style:italic; }\n" +
  // "/* COMMENT_KEYWORD */ span.java8  { color:green; font-style:italic; font-weight:bold; }\n" +
  // "/* EMPTY           */ span.java9  {}\n" +
  // "/* NUM_CONSTANT    */ span.java10 { color:orange; }\n" +
  // "/* CHAR_CONSTANT   */ span.java11 { color:red; } ";

  protected final static String XML_HEADER = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n";

  protected boolean lineNumbers = true;
  protected boolean pre = true;
  protected String lineEnd = "";
  private String space = " ";
  private String headEnd = "";
  private String foot = "";

  private final static String TAG_START = "<span class=\"java";
  private final static String TAG_END = "\">";
  private final static String TAG_CLOSE = "</span>";

  public AbstractJavaSourceToXmlConverter(ConverterMetaData metaData) {
    super(metaData);
    setOptions(false, false);
  }

  /** @deprecated As of Sep 13, 2004 (Markus Gebhard) Only options in the 
   * Java2HtmlConversionOptions are available */
  public void setOptions(boolean lineNumbers, boolean pre) {
    this.lineNumbers = lineNumbers;
    this.pre = pre;
    foot = getFooter();
    headEnd = getHeaderEnd();
    if (pre) {
      lineEnd = "";
      space = " "// normal space
    }
    else {
      lineEnd = "<br />";
      space = "&#xA0;";
    }
  }

  public String getDocumentHeader(JavaSourceConversionOptions options, String title) {
    return createHeader(options.getStyleTable(), title+ headEnd;
  }

  public String getDocumentFooter(JavaSourceConversionOptions options) {
    return foot;
  }

  protected abstract String createHeader(JavaSourceStyleTable styleTable, String title);

  protected abstract String getHeaderEnd();

  protected abstract String getFooter();

  protected static String createStyleSheet(JavaSourceStyleTable styleTable) {
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    buffer.append("td.java, td.java-ln {vertical-align:top;}\n"
        "tt.java, tt.java-ln, pre.java, pre.java-ln {line-height:1em; margin-bottom:0em;}\n"
        "td.java-ln { text-align:right; }\n"
        "tt.java-ln, pre.java-ln { color:#888888 }\n");

    JavaSourceType[] types = JavaSourceType.getAll();
    for (int i = 0; i < types.length; i++) {
      appendStyle(buffer, types[i], styleTable);
    }
    return buffer.toString();
  }

  private static void appendStyle(StringBuffer buffer, JavaSourceType type, JavaSourceStyleTable styleTable) {
    buffer.append("/* " + type.getName() "       */ ");
    buffer.append("span.java" + type.getID() "  { ");
    buffer.append("font-size: 10pt; ");
    buffer.append("color:" + styleTable.get(type).getHtmlColor() "; ");
    if (styleTable.get(type).isBold()) {
      buffer.append("font-weight:bold; ");
    }
    if (styleTable.get(type).isItalic()) {
      buffer.append("font-style:italic; ");
    }
    buffer.append("}\n");
  }

  public String getBlockSeparator(JavaSourceConversionOptions options) {
    return "";
  }

  protected void toXml(String sourceCode, JavaSourceType[] sourceTypes, int start, int end, BufferedWriter writer)
      throws IOException {
    writer.write(TAG_START + sourceTypes[start].getID() + TAG_END);

    String t = HtmlUtilities.encode(sourceCode, start, end + 1"\r\n ");

    for (int i = 0; i < t.length(); ++i) {
      char ch = t.charAt(i);
      if (ch == ' ')
        if ((i < t.length() 1&& (t.charAt(i + 1== ' ')) {
          writer.write(space);
        }
        else {
          writer.write(" ");
        }
      else if (ch == '\n') {
        writer.write(lineEnd + "\n");
      }
      else if (ch != '\r') {
        writer.write(ch);
      }
    }

    writer.write(TAG_CLOSE);
  }
}